Exercici seletivitat, juny 2021 ( Dièdric )

Answer
Solution

Dibuix 2. Opció A

Dièdric.

Exercici ( 6 punts en total ): Interpreteu la figura proposada i determineu-ne la nova projecció ortogonal, de manera que la projecció

vertical del segment ab-a'b'-a"-b" passi a ser a"'b"' (canvi de pla vertical ). Dibuixeu únicament les línies vistes. ( 2 punts per cada nivell. Es restaran 0,25 punts per cada línia errònia o absent en cada nivell)

}}}}}}}}

b'

b

b"

a"

a

a'

a"'

b"'