15.4 - inklinazio goreneko lerroak definitzen duen planoa eta zuzen horizontala

Answer
Solution

Marraz ezazu m inklinazio goreneko lerroak definitzen duen planoa. Kokatu planoko s zuzena jakinda zuzen horizontala dela.

m''

m''

Comments (0)

Sign in to comment