Plano bat sortzea

Answer
Solution

}}}}}

Irudikatu M puntuak eta b profileko zuzenak osatzen duten planoaren trazak.

M''

V''b

H'b

V'b=H''b

b''

b'

M'

Comments (0)

Sign in to comment