2 zuzen paraleloen planoa

Answer
Solution

Irudikatu s(s'-s'') eta t(t'-t'') zuzen paraleloek ostazen duten planoa

t'

s''

t''

s''