Pertinences. Recta frontal a un pla.

Answer
Solution

Dibuixar una recta frontal f que pertany al pla format pels punts ABC.

A"

B"

C"

B'

C'

A'