Secció principal de l'hexàedre

Answer
Solution

}}

Aresta en

veritable

magnitud

Donada una aresta dibuixa la secció principal de l'hexàedre.

C

A