Secció cilindre pla, 25

Answer
Solution

Intersecció entre cilindre i pla.

S'han de marcar 8 generatrius.

30

45º

60º

70

80

P'

P

Comments (0)

Sign in to comment