Hexaedre amb un vèrtex sobre el P.H.

Answer
Solution

}

Hexaedre recolzat sobre el P.H. per un vèrtex, donada l'aresta de 35mm i el vèrtex.

a