Octaedre: secció principal

Answer
Solution

OCTAEDRE: SECCIÓ PRINCIPAL