óvalo dous eixos

Answer
Solution

Debuxa un óvalo dados os eixos maior e menor

}}

A

B

C

D

Comments (0)

Sign in to comment