Axonomètric, isomètric 35

Answer
Solution

Representar en sistema isomètric

a partir de la peça donada a escala 3:4.

La peça està inscrita en un cub de 80 mm

Totes les dimensions son subdivisions de 20mm.

Comments (0)

Sign in to comment