Gir d'una recta en vertical i de punta

Answer
Solution

Gira la recta per situar-la de punta en el primer cas, i en vertical al segon.

r'

r

r'

r

Comments (0)

Sign in to comment