Oval

Answer
Solution

Mai t’has parat a pensar en la forma que té un kiwi? El kiwi és una fruita bastant petita la qual té una forma molt determinada que és l’oval, en aquest cas dibuixarem un oval coneixent el seu eix major (només cal mesurar la seva llargada).