Tangències

Answer
Solution

Si tallem una llimona de manera transversal obtenim un polígon regular (Decàgon) però si observem més detalladament podem interpretar cada grill amb tangències, només hem de seguir aquestes passes: