Decàgono

Answer
Solution

Com es pot observar en la imatge, si tallem una llimona transversalment obtenim un polígon regular (en aquest cas un decàgon) el qual està envoltat per una circumferència. Per reproduir aquesta forma geomètrica (Decàgon inscrit en una circumferència) hem de seguir aquestes passes: