Construcció general d'un polígon a partir d'un costat

Answer
Solution

Construcció general d'un polígon regular a partir d'un costat l = 4 cm