Bisectriu d'un angle amb vèrtex no accessible

Answer
Solution

Bisectriu d'un angle amb el vèrtex no accessible

r

s