explicación suma

Answer
Solution

Triángulos dada a suma de dous (ou tres) dos seus lados