ELS TRIANGLES

Answer
Solution

ERCICI 7, PÀG. 47


Construcció d'un triangle del qual sabem:


ha =45 mm

hb = 40 mm

b = 50 mm