Circunferencias tangentes a dos rectas y que pasen por un Punto P

Answer
Solution

Circunferencias tangentes a dos rectas r y s que pasen por un punto P exterior:

}

r

P

s

Comments (0)

Sign in to comment