Transformaions geomètriques

Answer
Solution

Dibuixa un pentàgon regular semblant al donat i amb la mateixa orientació, de manera que la distància entre els vèrtex A i B sigui de 60 mm i aquests vèrtex estiguin situats sobre els segments R i S respectivament.

r

s