Rectangle inscrit

Answer
Solution

Inscriu en el triangle donat un rectangle en el que el

costat menor és un 2/3 del costat major.