Tangència PCC

Answer
Solution

Donades dues circumferències i un punt P exterior a elles, trobar les circumferències tangents a totes dues i que passi per P.

}

P