127 Ariketa Ukitzaileak Errepasoa Batxi 1

Answer
Solution

Ondoko 127. irudian agertzen dena 2 (E=2:1) eskalaz berriz marraztea eskatzen da.