Circunferencias tangentes a dos rectas y que pasen por un punto P.

Answer
Solution

Circunferencias tangentes a dos rectas y que pasen por un punto P.

r

s

P