PIRÀMIDE 04

Answer
Solution

PIRÀMIDE

- PAU 2015 -


a) Determineu les projeccions horitzontal i verticla d'una piràmide octogonal regular

de vèrtex v-v' de manera que el triangle abv-a'b'v', siutuat en un pla vertical, sigui una

de les cares laterals i que la piràmide estigui situada al darrere d'aquesta cara.

b) Diferencieu les arestes vistes i ocultes.

}}}}}}

v'

a'

b'

a

v

b