6. Circumferències tangents a tres rectes.

Answer
Solution

Traça les circumferències

tangents a les tres rectes.