Hexàgon regular inscrit en una circumferencia.

Answer
Solution

Hexàgon regular inscrit en una circumferència.

}