Hipèrbola per punts (radis vectors) donats els eixos

Answer
Solution

Traçat d'una hipèrbola per punts (radis vectors),

a partir dels dos eixos coneguts:

}}}}}

O

A

B

C

D