SIMETRIA AXIAL TEST

Answer
Solution

POLÍGONO IRREGULAR DE 8 LADOS