EXERCICI 8 DOSSIER

Answer
Solution

Donat el pla α (30,15,-20) dibuixa sobre ell les seves quatre possibles rectes notables (infinites solucions, atenent la teoria del que són les rectes notables). Una vegada realitzades, situa en el pla un punt Q de cota 30 i allunyament 20.

}}}