TRANSFORMACIONS_ homotècia

Answer
Solution

Detarmina graficament la figura homotètica a la donada sabent que el centre d'homotècia és O i la seua raó 7/4.

}

A

B

C

O

Comments (0)

Sign in to comment