PIRAMIDE_ intersecció pla amb operativitat

Answer
Solution

Determineu les projeccions horitzontal i vertical de la intersecció que produeix el pla ABC amb la piramide amb base 1234.

a'

c'

b'

b

c

a

1'

2'

3'

4'

v'

1

2

3

4

v

Comments (0)

Sign in to comment