Cadrado a partir de segmento dado

Answer
Solution

Continuación do exercicio do cadrado.

Unha vez que temos a base e unha liña perpendicular por un extremo do segmento continuamos.

A

B