Abatiment de pla per restitució posterior de figura plana abatuda a projeccions - hexàgon

Answer
Solution

2.3 - Abatiments - ex.5 - Determinar les dues projeccions d'un hexàgon

situat sobre el pla ABCD de costat MN

}}}}

A''

B''

C''

D''

M''

N''

A'

B'

C'

D'

M'

N'