Piezen ebakidurak 3

Answer
Solution

Aurkitu ABC pumtuek osatzen duten planoa

eta honek eragiten duen ebakidura

}}}

A

B

C