paralelismo explicación

Answer
Solution

}}}}}}

r2

r1

s2

s1

A2

A1

A

s

r

s2

s1

α

β

A2

A1

Vr

r2

r1

rectas paralelas

planos paralelos

plano paralelo a outro que pasa por A