DISTÀNCIES_ punt i recta

Answer
Solution

Determineu la magnitud i les projeccions de la distància

mínima entre el punt p-p' i la recta r-r'.

}}

r'

r

p'

p

Comments (0)

Sign in to comment