intersecció recta octaedre

Answer
Solution

Intersecció recta r amb un octaedre d'aresta 4cm i diagonal perpendicular al pla horitzontal. La secció A",B",C" i D" de l'octaedre és perpendicular a la seva diagonal i paral·lel al pla horitzontal.


Procés:

1- Dibuixar un quadrat de 4cm de costat amb vèrtexs A',B',C' i D' sabent que A'C' i B'D' són la veritable magnitud de la diagonal, que és també la cota entre els vàrtexs E" i F".

2- Dibuixar la projecció vertical de l'octaedre. El pla A"B"C"D" coincideix amb la projecció vertical d'una recta horitzontal donada h".

3- Coincident amb la projecció horitzontal de la recta r', definim un pla vertical projectant auxiliar a'.

4- En la projecció vertical, trobem els punts 1",2",3" i 4" interseccions del pla auxiliar i les arestes de l'octaedre. Dibuixem la secció.

5- Trobem els punts P" i Q" intersecció de la secció del pla auxiliar amb la projecció de la recta r"

6- Trobem P' i Q' en projecció horitzontal i dibuixem la visibilitat del conjunt.


r'-α'

h"

r"