EXAME DEBUXO TÉCNICO I

Answer
Solution

EXAME DEBUXO TÉCNICO I

2a AVALIACIÓN.1) Debuxa no sistema diédrico as seguintes rectas:

1.1. Recta frontal.

1.2. Recta vertical.

1.3. Recta oblicua (1º, 4º, 3º cuadrante)

1.4. Recta de perfil (1º,2º,3º cuadrante)2) Sitúa un triángulo equilátero nun plano proxectante horizontal.3) Sección plana nunha pirámide de base hexagonal por plano de canto. Verdadeira magnitude da sección. Datos personalizados.