Abatiment d'una recta contenida en un pla

Answer
Solution

Abatiment d'una recta continguda en un pla.

r

r

P

P