Hexàgon regular inscrit en una circumferència.

Answer
Solution

Polígons regulars inscrits en una circumferència.

Hexàgon.

}

O