tanxencia por dilatacións

Answer
Solution

Debuxa as circunferencias tanxentes as dúas circunferencias dadas, sabendo o punto de tanxencia nunha dela.

}

T

Comments (0)

Sign in to comment