Ej sección plana de un cono

Answer
Solution

Achar a sección plana a un cono recto para que o resultado sexa unha parábola. VM da sección.