Dièdric: Tetraedre coneixent el costat

Answer
Solution

Representa el tetraedre de costat 60mm en sistema dièddric.

Situa una de les arestes de la base del tetraedre perpendicular al pla de projecció vertical.

Comments (0)

Sign in to comment