Abuelas calvas

Answer
Solution

Achar a seccion plana que provoca o plano alfa na piramide truncal dada. Debuxar a verdqadeira magnitud da mesma

}}}}