Esfera en perspectiva isométrica

Answer
Solution

Esfera en perspectiva isométrica

Z

Y

X

120º

120º

120º

Os ángulos que forman os eixes da

perspectiva isométrica son iguais e miden 120º

Nunha lámina A4 coloca os eixes para realizar a esfera