Matriz de Xiro en torno a Matriz xiro en torno a OX

Answer
Solution

X

Y

Z

Xiro dun ángulo en torno ao eixo OX

OBTENCIÓN DA MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN:

X'

Y'

Z'

i'

j'

k'