Rotación de dodecágono regular sobre vértice de base 30º.

Answer
Solution

Rotación do dodecágono regular (sobre vértice base 30º)

}