Quadrat equivalent a un polígon regular

Answer
Solution

Quadrat equivalent a un polígon regular.

A

B

C

D

E

F